Billeders synspunkter

Introduktion

Herunder vises eksempler på forskellige såkaldte 'synspunkter' i billeder. Begrebet synspunkt handler om, hvor stor en del af noget, der vises i et billede.

Jo tættere en billedkunstner ser ud til at have stået på det, han fotograferer, maler eller tegner, des mindre udsnit af et motiv ser man i billedet.

Hvis man forestiller sig en fotograf, der næsten står med sit kamera helt op i hovedet på en person, så er det kun et ganske lille udsnit af ansigtet, han kan fotografere. Dette 'synspunkt' kalder man supernær (eller ultranær), og man siger også, at billedet er et supernærbillede. I praksis behøver en fotograf naturligvis ikke stå fysisk tæt på en person for at tage et supernærbillede; han kan jo bare bruge zoom-effekten på kameraet.

Hvis man omvendt forestiller sig, at billedkunstneren betragter sit motiv på lang afstand, så vil der indgå et meget større område i billedet. Det er det, der er tilfældet i billeder, hvor man kan se væsentlige dele af de omgivelser, en eller flere personer befinder sig i, det meste af et stort rum, et udsigtsbillede over et landskab og lignende. Dette 'synspunkt' benævnes fuldtotal (eller heltotalt). Man kalder billedet et fuldtotalbillede (eller heltotalbillede). (Nogle bruger betegnelsen 'panoramabillede' om billeder med et fuldtotalt synspunkt, hvor man kan se fx et stort udsnit af et landskab).

Imellem supernær- og fuldtotal-synspunktet er der forskellige mellem-synspunkter:

  • Nærbillede (fx en person ansigt)
  • Halvnærbillede (fx en person i kvartfigur, dvs. ansigtet og op til halvdelen af overkroppen)
  • Halvtotalbillede (fx en person i halv- eller trekvart-figur, dvs. at man kan se en person fra livet eller knæene og op til og med ansigtet)
  • Totalbillede (fx en person eller genstand i helfigur, dvs. at man kan se hele en person eller en genstand)

Endelig er der det synspunkt, man kalder beskæring, dvs. at dele af en person, en genstand eller et andet motiv kun vises i beskåret udgave. Man kan sådan set sige, at alle billeder er beskårede, fordi man i sagens natur ikke kan rumme det hele på én gang af fx de omgivelser en fotograf befinder sig i, og fordi alle billeder med mindre synspunkter end totalbilledet jo også kun viser udsnit af motiver. Men det, vi her kalder et beskåret billede, er et, der er karakteristik ved sin særlige beskæring, således at forstå, at selve beskæringen er et centralt virkemiddel i sig selv, der er brugt for at fremhæve særlig udvalgte dele af et motiv og/eller måske for at understøtte en særlig stemning.

P.S.: I en del billeder vil det være svært at bestemme synspunktet til at være helt klart det ene eller det andet synspunkt:

  • For det første er der nogle billeder, hvori der indgår flere væsentlige billedelementer i motivet, og nogle af dem (fx i mellem- eller baggrunden) fremtræder i hel figur, mens andre billedelementer (fx dem i forgrunden) fremtræder i halvtotal eller halvnærbillede. Er det tilfældet, må du bare gøre opmærksom på det i din billedanalyse og eventuelt overveje, hvorfor fotografen eller billedkunstneren har valgt den komposition.
  • For det andet er nogle figurer (personer eller objekter) i nogle billeder beskåret på en måde, så synspunktet faktisk både kan kaldes halvtotal og halvnær. I visse situationer kan man også være i tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkelig baggrund i et billede til at betegne synspunktet som fuldtotal eller det kun er et totalbillede. I sådanne tvivlstilfælde skal du bare sætte ord på din tvivl og begrunde den - for når det kommer til stykket, er det mest interessante oftest, hvilken særlig oplevelses- eller betydningsmæssig effekt der kommer ud af, at billedkunstneren vælger at afbilde sit billedmotiv med det synspunkt, han nu gør.

Se eksempler på de forskellige synspunkter herunder:

Til toppen

Supernærbillede

Reklame for Juvena i bladet Eva nr. 19, 14 sep 1972. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Nærbillede

Portrætfotografi af fotograf Jørgen Brandt fra 2010

Til toppen

Halvnærbillede

Tine med frisuren Bjarne, et design af kunstnerduoen Claydies, 2011. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Halvtotalbillede

Halvfigur i en gul skjorte, maleri af Kasimir Malevich, 1928-32. Klik på maleriet for at se det i større udgave.

Til toppen

Totalbillede

Portrætfotografi af fotograf Jørgen Brandt fra 2009

Til toppen

Fuldtotalbillede

Selskab, et maleri af Constantin Hansen (1804-1880), 1837. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Fuldtotal- eller panoramabillede

Frihedsgudinden, New York, USA. Klik på fotografiet for at se større billede.

Til toppen

Beskåret billede

Reklame for taske fra The Sak Brand Group, ukendt årstal. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt