Nyheder

Nyheder og pressemeddelelser - af Peter Holmboe

Peter Holmboe har udgivet bogen Flipped learning, 2014.

Til toppen

Nyhedstrekant og dramatrekant - af Frank S. Byrnel (ca. 2010)

Nyhedstrekanten

Den klassiske måde at levere en nyhed på kan beskrives ved hjælp af nyhedstrekanten.

Det gælder om så hurtigt som muligt at få fortalt det vigtigste om hvem, hvad, hvor og hvornår, dernæst hvordan og hvorfor, som man kan gå mere eller mindre i detaljer med ved at uddybe baggrunden for  nyhedshændelsen.

At levere nyhedsstof på denne måde har imidlertid den ulempe, at jo længere man kommer i teksten eller nyhedsindslaget, jo mere tydeligt bliver det, at det bliver mindre og mindre vigtigt at læse videre.

I gamle dage, da man brugte bly- og fotosats, havde skrivemåden den fordel, at redaktøren nemt kunne klippe artiklerne til bagfra alt efter pladsforhold. I dag finder vi ofte skrivemåden i de korte nyheder i gratisaviser.

Dramatrekanten

Noget nyhedsstof er mere egnet til at blive fortalt i en dramatisk form, som kan illustreres med dramatrekanten, det modsatte af nyhedstrekanten. Det giver bedre mulighed for at uddybe konflikter og forskellige personers historier og synspunkter.

Alle andre journalistiske kompositionsformer er egentlig blot forskellige variationer eller kombinationer af de to fortællemåder.

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt