Musikvideo

Analysemodel for musikvideo - af Bjørg Elisabeth T. Andersen (2014)

Præsentation: Afsender, titel, genre og datering

Genre

Uddyb genrekarakteristikken med reference til de tre typiske kategorier (jf. E. Ann Kaplan: Rocking around the clock - music television, postmodernism, and consumer culture, 1988):

 • Kunstneren der optræder (performance)
 • Historien (narrative)
 • Drømmen (dream)

Beskrivelse og komposition:

Beskriv kort handlingen i musikvideoen:

 • Er der tale om en decideret handling?
 • Er der så meget fortælling at man fx kan bruge berettermodellen?
 • Tegn evt. en spændingskurve (eller en handlingslinje) - så du kan huske de enkelte klip/scener - og få styr over kompositionen (kronologisk, flash-back, parallelhandling)
 • Hvis der ikke er nogen handling, hvilken struktur er der så tale om

Teksten - form og indhold:

 • Hvad handler sangteksten om, og hvad tematiserer den? (had/kærlighed, succes/fiasko, liv/død, barn/voksen, lykke/ulykke, natur/kultur, glæde/sorg osv.).
 • Beskriv sproget. Hvad karakteriserer sproget i teksten? Er det enkelt eller avanceret? Er der mange eller få gentagelser? Giv konkrete eksempler.
 • Hvilke sproglige virkemidler bruger teksten? Slang, metaforer, ironi, referencer til andre tekster, genrer eller talemåder? Brug igen konkrete eksempler.
 • Betyder performerens måde at synge på noget for oplevelsen af teksten?

Billede og lyd:

 • Beskriv det visuelle udtryk i musikvideoen.
 • Hvilke effekter benyttes der? Fx kameravinkler, klipning, nærbilleder, overblændinger, specielle farver, stemninger mv.
 • Optræder der særlige symboler eller værdiladede ting på billedsiden?
 • Refereres der til bestemte miljøer, personer eller situationer på billedsiden? Er der en 'fortæller' eller en hovedperson?
 • Kan man evt. tale om at musikvideoen har et designmæssigt stiludtryk?
 • Hvordan spiller tekst og billede sammen? Fortælles den 'samme historie' i tekst og billede, er der et modsætningsforhold eller supplerer/forstærker tekst og billede hinanden?

Budskab:

 • Hvad er musikvideoens budskab? Hvad vil den fortælle jer?
 • Hvilket image ønsker afsenderen at give sig selv med denne video?

Tidsmæssig perspektivering

 • Hvordan kan man se musikvideoen som et udtryk for den periode, den er lavet i?
 • Er den typisk eller atypisk for periodens musikvideoer?
 • Hvordan afspejler musikvideoen de kulturelle strømninger i perioden?
 • Kan man sammenligne musikvideoen med andre kulturelle udtryk fra perioden? (tekster, film, reklamer, litteratur, kunst, design?).

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt