Reklamer

Herunder bringes forskellige læreres artikler om nogenlunde samme danskfaglige delemne.

Hensigten med at bringe flere artikler om samme emne er, at du selv kan vælge, hvilken af teksterne der efter din mening er mest anvendelig i den sammenhæng, du skal bruge den.

Analyse af reklamefilm af Peter Holmboe (2014)

Peter Holmboe har udgivet bogen Flipped learning, 2014.

Til toppen

AIDA-modellen af Peter Holmboe (2014)

Peter Holmboe har udgivet bogen Flipped learning, 2014.

Til toppen

AIDA-modellen - af Ann Skytte og Nana Sigsgaard (2011)

Til toppen

Model til reklameanalyse - af Frank S. Byrnel (ca. 2010)

En hvilken som helst reklame for en vare har som opgave at få salget af den pågældende vare i vejret. Enhver reklame informerer og forsøger at påvirke. Og den bruger som regel både skreven tekst og billede.

Reklamens opgave er at gøre os opmærksomme på en vare og selvfølgelig så få os til at ønske at købe den vare.

Hvordan får reklamen os til at ønske den vare?

Det gør den ved at love noget mere end selve varen. Og det 'mere' kan man kalde varens sekundære brugsværdi (som er i modsætning til varens primære brugsværdi). Hvad er det for ønsker, drømme og fantasier hos modtageren, som reklamen bearbejder for at få solgt varen?

Det er noget af det vigtige at få fat i i en reklameanalyse.

Den følgende model kan hjælpe Jer i gang med en reklameanalyse.

1. Kommunikationsmodellen:

 • Hvem er afsender?
 • Hvad er emnet? (Hvilket produkt reklameres der for?)
 • Hvem er modtager?
 • Hvor er reklamen offentliggjort?

2. Billedanalyse:

Hvis der et billede i reklamen, så lav en analyse af billedet. 

 • Brug din billedanalysemodel til at analysere selve billede?
 • Hvordan er sammenhængen mellem tekst og billede? Er der overhovedet en sammenhæng?
 • Hvad fylder mest?

3. Reklamens virkemidler:

Er der brugt blikfang?

 • Er der en overskrift? Er den præcis, hvordan spiller den sammen med resten af reklamen?
 • Er der brugt plus- og minusord ord (værdiladede ord)?
 • Nydannede ord? (fx drømmeskønt, luksusblødt...)
 • Rim?
 • Usædvanlig tegnsætning/stavemåde?
 • Ordspil? (fx merry x-mas)

Til analysen af tekstdelen i reklamen kan I også bruge hele Jeres viden om analyse af fiktive tekster. Fx jeres viden om komposition, billedsprog etc.

4. Argumentation:

Reklamer skal påvirke, de skal overbevise. På den ene eller anden måde prøver de at argumentere.

Et argument består af:

 • en påstand
 • en eller flere begrundelser

Det typiske argument i en reklame er mere eller mindre skjult, men kører på denne simple grundform:

"Køb denne vare X, fordi..."

Overvej i denne forbindelse:

 • Er begrundelsen i orden?
 • Vurder om reklamen ordentligt begrunder, hvorfor man skal købe lige præcis denne vare.

Tit bruger reklamen det, man kalder autoritetsargumenter. Man kan skelne mellem to typer af autoritetsargumenter:

 • ekspertargumenter (hvor personer, der arbejder professionelt inden for et fagligt område, bruges som garanter for varens kvalitet)
 • idolargumenter (hvor (aner)kendte personer inden for sport, kultur, politik mv. bruges som garanter for, at varen er attraktiv at anskaffe sig)

5. Varens sekundære brugsværdi

 • Hvad er det for nogle værdier, der bliver benyttet i reklamen? Sker det åbenlyst eller skjult?
 • Hvad er det for nogle sekundære brugsværdier, der bliver knyttet til varen?
 • Hvordan er kønsrolle-mønsteret?
 • Hvad er budskabet i reklamen?

6. Vurdering

 • Er det en god reklame?
 • Er den spændende, kedelig?
 • Synes du, at den fungerer efter hensigten?
 • Når den frem til sin modtagergruppe?
 • Føler du dig overbevist?

Husk at begrunde din vurdering med udgangspunkt i dine analyser.

(Ovenstående model er inspireret af tekst af C. Olesen, Odense Katedralskole).

Til toppen

MINERVA Livsstilsmodel - af forklarmiglige.dk (2014)

En video fra 2014 om Minervas Livsstilsmodel, der inddeler den danske befolkning i bestemte segmenter. Varighed: 5:39 min. Modellen kan anvendes som redskab i reklameanalyse til afklaring af, hvilken målgruppe en reklame måske er henvendt til. Videoen er udarbejdet af forklarmiglige.dk. Redaktion: Kirsten Wissing, Jan Kristiansen og Jens Valentin Laulund: http://forklarmiglige.dk/om-os. Undervisningsvideoerne på hjemmesiden forklarmiglige.dk er primært henvendt til studerende på Akademi- og merkonomuddannelse og HD

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt