Nyhedskriterier

De fem nyhedskriterier

Nyhedskriterierne er de vigtigste pejlemærker, når man som journalist skal finde ud af, om en idé rent faktisk også er en journalistisk historie. Både artiklens emne, vinkel og kilder bliver valgt ud fra nyhedskriterierne – uanset hvilken genre artiklen skal skrives i.

Der er fem nyhedskriterier i alt:

  • Aktualitet, dvs. noget der er oppe i tiden. Historien må gerne udspringe af stof som i forvejen cirkulerer i andre medier. Langt de fleste nyheder udspringer af dette nyhedskriterium. Ex: Et parti vælger ny formand eller et containerskib er sejlet ind i en bro.
  • Væsentlighed, dvs. noget der har grundlæggende betydning eller konsekvens for mange mennesker. Ex: Skatten stiger næste år.
  • Identifikation, dvs. noget som læseren kan genkende sig selv i. En historie, der får læseren til at tænke ’Det kunne være mig’, ’Bare det var mig’ eller ’Godt, det ikke er mig’. Ex: Ni ud af ti danskere spiser for meget sukker.
  • Sensation, dvs. noget der fascinerer eller chokerer. Ofte de små, skæve historier i nogle aviser, som kan være forsidehistorier i andre aviser. Ex: Mand bider hund eller Kvinde overlevede en måned under sammenstyrtet hus.
  • Konflikt, dvs. når sager eller personer er på kollisionskurs. Ex: Vred far anklager kommune for sjusk.

En journalistisk historie vil typisk ramme flere af de fem nyhedskriterier på samme tid. Nyhedskriterierne er et værktøj, som journalisten kan bruge til at vælge sin historie. Hvis værktøjet bliver brugt godt, kan der komme spændende og vigtige historier ud af det. Hvis værktøjet bliver brugt dårligt, kan resultatet blive irrelevante eller snagende historier.

Nyhedskriterierne kan bruges til at bedømme de enkelte journalisters historier. Men de kan også bruges til at karakterisere forskellige medier. De fleste aviser har deres egen ’blanding’ af nyhedskriterierne, men aviserne prioriterer og vægter dem meget forskelligt. Fx vil nogen medier prioritere historier med fokus på sensation og identifikation højere end andre, mens aktualitet er det mest gennemgående nyhedskriterium.

Der er også andre kriterier, som fascination, eksklusivitet, nærhed, brugbarhed eller andet, som er vigtigt for det enkelte medies brugere.

Til toppen

Konstruktive nyheder - af Ulrik Haagerup

Link til videoen er her: kortlink.dk/dhca.

Kilde: Artiklen Nyhedskriterier af Aslak Gottlieb på Avisen i undervisningen - aik.dk (set 8. jan. 2013).

Til toppen

Underholdningskriteriet og nærhedsmodellen

Nyhedskriterierne ændrer sig

De fleste artikler i avisen lever op til flere af nyhedskriterierne. Jo flere nyhedskriterier en historie dækker, jo større chance er der for, at den kommer i avisen. Et kriterium, der måske burde være føjet til de fem, er underholdningsværdien. Inden for de senere år synes det at betyde mere og mere, om vi bliver underholdt, mens væsentlighedskriteriet er trådt lidt i baggrunden.

Nærhedsmodellen

En mere enkel model for nyhedskriterier er nærhedsmodellen. Den er ikke så detaljeret som gennemgangen af de fem kriterier, men den rummer i høj grad det samme: Jo nærmere en nyhed er på modtageren, jo større er chancen for, at den kommer i avisen, siger modellen.

Nærhed handler her om tre forhold:

  • tid
  • geografi
  • kultur

Nærhed i tid betyder, at et mord i vores karré for 50 år siden ikke interesserer os i samme grad, som hvis det blev begået i dag. Men også, at ting, der sker lige op til avisernes deadline, eller mens nyhedsudsendelsen kører på tv, har en højere nyhedsværdi end det, der skete i går.

Nærhed i geografi betyder, at et mord i Bombay ikke interesserer danske læsere i samme grad som et mord i nabohuset. Men også, at læsere i Aabenraa interesserer sig mere for, hvad der sker i Aabenraa end en læser i Odense.

Nærhed i kultur betyder, at et mord blandt nogle, der er meget forskellige fra os, ikke oprører os lige så meget, som hvis det blev begået mod én, der ligner os selv eller dem, vi holder af.

Kultur kan her også betyde interesse. En fodboldinteresseret læser vil gerne have mange artikler om fodbold, mens filmelskeren hellere vil have omtaler af film.

Kilde: Rikke Viemose: Journalistens værktøj - Medieundervisning i erhvervsuddannelserne (2006), s. 44.

Til toppen

Undervisningsvideo om nyhedskriterier - af Jørn Ingemann Knudsen (2016)

En undervisningsvideo uden speak om "De fem nyhedskriterier" og "Nærhedsmodellen". Varighed: 2:32 min.

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt