Ved Vejen

Herman Bang: "Ved vejen"

Omfang: 6 lektioner.

Formål: Præsentation af Bangs forfatterskab og det moderne gennembrud samt træning i litterær analyse og gruppefremlæggelser

Indhold: Kendskab til en af det moderne gennembruds forfattere samt den litterære teknik impressionisme - især Bangs særlige udgave af denne.

Materiale: Herman Bang Ved Vejen + svensk litteraturleksikonartikel om impressionisme

Metode: Pararbejde, gruppearbejde, fremlæggelse

Evaluering: samlet opsamling i klassen afslutningsvist

TEKST: Svensk litteraturleksikon-artikel om impressionisme + Herman Bang: Ved Vejen

Arbejdsspørgsmål

Grupperne fremlægger for klassen fredag. Alle i gruppen skal sige noget. Nedenstående spørgsmål er blot forslag - find gerne på flere eller andre. Husk at finde teksteksempler som dokumentation for jeres iagttagelser.

ALLE GRUPPER BESVARER SPM. 6!

1. Romanens komposition:

 1. Lav et meget kortfattet resumé af Ved vejen med stikord til kapitlerne - bemærk årstiden.
 2. Hvor lang tid spænder romanen over? Hvordan hænger indholdet sammen med årstiderne?
 3. Romanen består af syv kapitler. Læs kort om dramaets opbygning i (Litteraturens Veje, artiklen "Drama" i leksikonet). Resumer dette (til klassen). Fordel de syv kapitler efter dramaets klassiske komposition. Hvorfor mon Bang har valgt denne komposition?

2. Den impressionistiske skrivemåde:

 1. Gør overordnet rede for hvordan romanen kan siges at være en typisk impressionistisk tekst.
 2. Prøv at finde gode og fyldige eksempler på typiske impressionistiske scener og vælg en eller to ud som I vil gennemgå for klassen. Påvis her brug af de forskellige impressionistiske teknikker.
 3. Hvilken effekt har denne teknik i forhold til romanens indhold og tematik? Hvad opnår Bang ved dette?

Brug jeres noter samt leksikonartiklen (fra Svenskt Litteraturleksikon) om den impressionistiske skrivemåde. I kan eventuelt også bruge leksikonartiklen om impressionisme i Litteraturens Veje.

3. Hovedpersonens historie

 1. Gør rede for Katinkas liv som det er forløbet ind til nu (barndom, ungdom og livet som voksen). Hvordan er hendes nutidige hverdagsliv? Og hvorfor er det blevet sådan?
 2. Find teksteksempler på Katinkas reaktion på sit miljø og på de mennesker hun færdes iblandt. Diskutér i den forbindelse hvordan hun på markedet forholder sig til de forskellige "tilbud" (dvs. livsholdninger og tilfredsstillelsesmuligheder) som hun er omgivet af.
 3. Hvilke personer knytter Katinka sig til og hvilke kvaliteter er de udstyret med?
 4. Hvorfor knytter Katinka sig til ting som f.eks. kotillonskortene (kotillon = bal, dans), sjalet, potteplanterne, klaveret brudesløret m.m. og hvad symboliserer de enkelte genstande?
 5. Hvorfor kan eller vil Katinka ikke skilles fra Bai? Find teksteksempler på hendes forestillinger om ægteskab, og overvej hvorfor hun i sin tid giftede sig med Bai.

4. Kærlighedsdramaet:

 1. Lav en oversigt over romanens centrale personer: Hvad er deres forhold til og erfaringer med kærlighed?
 2. Giv en karakteristik af forholdet mellem Katinka og Bai.
 3. Beskriv med eksempler fra teksten hvorledes Katinkas forhold til henholdsvis Bai og Huus ændrer sig undervejs. Forsøg at forklare hvorfor.
 4. Hvorfor ønsker Katinka sig mon Grundtvigs bryllupssalme "Det er så yndigt at følges ad" sunget ved sin begravelse?

5. Provinsliv og stille eksistenser:

 1. På hvilken er måde er Katinka en stille eksistens?
 2. Opregn flere eksempler på det Bang kaldte "stille eksistenser".
 3. Agnes Linde indtager en speciel stilling i romanen. Hun er fortællerens talerør (dvs. en person i fortællingen der fremfører vurderinger på fortællerens vegne). Hendes udsagn er derfor vigtige for fortolkningen af romanen. Hvordan ser Agnes på Katinkas skæbne? Og hvad er hendes vurdering af livet i stationsbyen?
 4. Genlæs fortællingens sidste scene. Hvordan skal den forstås?
 5. Hvorfor mon Bang gav fortællingen titlen Ved vejen?

6. Sammenfatning og Perspektivering:

 1. Hvad er ifølge jeres mening romanens centrale pointer/temaer?
 2. Vurder romanen dels i forhold til samtiden: Påvis forskellige træk i romanen, der er karakteristiske for Det Moderne Gennembrud. Dels i forhold til vores egen tid nu: Er Ved vejens problemstillinger stadig aktuelle? Hvordan?

Til toppen

Herman Bang: "Ved vejen"

Arbejdsspørgsmål

A) Romanens komposition:

Romanen består af syv kapitler. Læs kort om dramaets opbygning i (Litteraturens Veje, artiklen "Drama" i leksikonnet). Fordel de syv kapitler efter dramaets klassiske komposition. Hvorfor mon Bang har valgt denne komposition?

Her er et meget kortfattet resumé af Ved vejen (tilføj selv mere hvis du synes):

Føj selv årstiden til:

 1. Kap. 1: Årstid: Stationsmiljøet præsenteres. Huus' ankomst. Katinkas forhistorie
 2. Kap. 2: Årstid: De første møder mellem Huus og Katinka.
 3. Kap. 3: Årstid: Markedsturen.
 4. Kap. 4: Årstid: Lysthusscenen.
 5. Kap. 5: Årstid: Katinka rejser væk. Hus rejser væk. Katinka hoster.
 6. Kap. 6: Årstid: Katinka sygdom tager til. Katinka dør.
 7. Kap. 7: Årstid: Katinkas begravelse. Livet leves videre. Bai på farten igen.
 • Hvor lang tid spænder romanen over? Hvordan hænger indholdet sammen med årstiderne?

B) Den impressionistiske skrivemåde:

 • Genlæs jeres notater, de udleverede noter samt leksikonartiklen (fra Svenskt Litteraturleksikon) om den impressionistiske skrivemåde, og find derefter gode eksempler fra Ved vejen på Bangs impressionistiske skrivemåde: I kan eventuelt også bruge leksikonartiklen om impressionisme i Litteraturens Veje.

C) Hovedpersonens historie

 1. Gør rede for Katinkas liv som det er forløbet ind til nu (barndom, ungdom og livet som voksen). Hvordan er hendes nutidige hverdagsliv? og hvorfor er det blevet sådan?
 2. Find teksteksempler på Katinkas reaktion på sit miljø og på de mennesker hun færdes iblandt. Diskutér i den forbindelse hvordan hun på markedet forholder sig til de forskellige "tilbud" (dvs. livsholdninger og tilfredsstillelsesmuligheder) som hun er omgivet af.
 3. Hvilke personer knytter Katinka sig til og hvilke kvaliteter er de udstyret med?
 4. Hvorfor knytter Katinka sig til ting som f.eks. kotillonskortene (kotillon = bal, dans), sjalet, potteplanterne, klaveret brudesløret m.m. og hvad symboliserer de enkelte genstande?
 5. Hvorfor kan eller vil Katinka ikke skilles fra Bai? Find teksteksempler på hendes forestillinger om ægteskab, og overvej hvorfor hun i sin tid giftede sig med Bai.

D) Kærlighedsdramaet:

 1. Lav en oversigt over romanens centrale personer.
 2. Hvad er deres forhold til og erfaringer med kærlighed? (husk teksteksempler: (f.eks. Bais opførsel på markedsturen, Enkefru Abels døtres ture til København, Agnes Lindes samtaler om kærligheden med Katinka, Frk. Jensens historie, osv.))
 3. Giv en karakteristik af forholdet mellem Katinka og Bai.
 4. Beskriv med eksempler fra teksten hvorledes Katinkas forhold til henholdsvis Bai og Huus ændrer sig undervejs. Forsøg at forklare hvorfor.
 5. Hvordan forholder Katinka sig til de forskellige verscitater som indgår i fortællingen og hvorfor mon hun ønsker Grundtvigs bryllupssalme "Det er så yndigt at følges ad" sunget ved sin begravelse?

E) Provinsliv og stille eksistenser:

 1. Agnes Linde indtager en speciel stilling i romanen. Hun er fortællerens talerør (dvs. en person i fortællingen der fremfører vurderinger på fortællerens vegne). Hendes udsagn er derfor vigtige for fortolkningen af romanen. Hvordan ser Agnes på Katinkas skæbne? Og hvad er hendes vurdering af livet i stationsbyen?
 2. Opregn flere eksempler på det Bang kaldte "stille eksistenser".
 3. Genlæs fortællingens sidste scene. Hvordan skal den forstås?
 4. Hvorfor mon Bang gav fortællingen titlen "Ved vejen"?

F) Perspektivering:

 • Vurder romanen dels i forhold til samtiden (Det moderne gennembrud, Georg Brandes og andre af de tekster vi har læst fra perioden), dels i forhold til vores egen tid nu. ER Ved vejens problemstillinger stadig aktuelle? Hvordan?

Til toppen

Glossary

Eksistens

Eksistens betyder 'at være til'. Tekster, der har 'eksistens' som tema, handler om særligt væsentlige sider af menneskelivet, bl.a. om at finde svaret på spørgsmålet: Hvad er jeg til for? Hvad er meningen med livet?

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt