Krimiroman

Selvvalgt kriminalroman

Her et notat om hvordan man kan gribe opgaven i forbindelse med værklæsning af selvvalgt krimi an.

Eftersom det drejer sig om et helt værk, en roman, er der især tre ting, der vil være forskellige fra den almindelige tekstanalyse af en novelle eller et digt:

 1. Det er rimeligt med en kort præsentation af forfatter og værk (evt. kan man nævne hans/hendes øvrige bøger). Som regel kan oplysninger hertil findes på nettet.
 2. Hvis du har arbejdet med krimilitteraturens historie og forskellige genrer, forventes det at du kort indledningsvis placerer romanen i forhold til den genre den ligger tættest på. Er du i tvivl, kan du gøre rede for hvorfor man er det.
 3. På grund af romanens længde og den store mængde stof, kan man ikke tage alt med. Vælg en eller to ting som du går i dybden med: Skrivestil og fortælleteknik, spændingsopbygningen, opklaringsarbejdet, detektivens metode, persontegningen, opfattelsen af forbrydelsen, eller nærlæs et eller flere karakteristiske afsnit i romaner – for nu blot at nævne nogle muligheder

En opgaves disposition kunne se sådan ud:

 • Titel med angivelse af værk og forfatter.
 •  Indledning med yderligere præsentation af forfatter og værk (husk årstal for første udgivelse), placering i forhold til krimiens genrer (klassisk, guldalder, hårdkogt, moderne med undergenrer - eller måske en hybridform mellem krimi og thriller).
 •  Kort resumé af romanens handling, højst en halv side.
 •  Opgavens hoveddel med analyse og fortolkning af netop de aspekter af romanen som man har valgt at fokusere på.
 • Slutning med konklusion, evt. perspektivering

Det følgende er en model over romananalyse jeg fandt på nettet. Den er selvfølgelig alt for omfattende og nok mest velegnet til fx en SSO-opgave. Men den kan muligvis give dig en idé om hvad man kan gøre, og hvilke spørgsmål det er værd at undersøge i en roman.

Roman-analyse:

Definition: Hvad er en roman?

Skrives af forfattere. En lang historie i bogform (ca. 100-700 sider). KAN ligne virkeligheden, men er opdigtet (= fiktion). Har flere handlingsforløb/kan strække sig over længere tid - man kender ikke alle personer fra starten. Slutningen kan være overraskende.

Hvordan er denne roman i forhold til definitionen?

 1. Titel?
 2. Hvilken type roman er det? F.eks. historisk, fantasy, romantisk, krimi-, spøgelses-, socialrealistisk o.lign.
 3. Hvilken målgruppe er den skrevet til?
 4. Forfatter? Kender du noget til forfatteren? Søg evt. oplysninger om ham/hende!
 5. Hvornår er bogen skrevet?
 6. Hvilket forlag?
 7. Handling? Giv et referat med dine egne ord! Kronologisk? Springende i tid? Flash back?
 8. Analyse af tekstens problemer:

  • Hvilke problemer rejses i teksten
  • Løses de?
  • Er der tale om en ond cirkel?
  • Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel?
  • Har DU en løsning?
  • Kan de løses?
  • Vil problemerne efterlade spor i fremtiden?
  • Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne?
  • Hvem eller hvad er årsag til problemerne?

 9. Tid? Historisk tid? Hvor lang tid strækker handlingen sig over?
 10. Sted? Hvor foregår handlingen?
 11. Miljøkarakteristik? Bolig? Mennesker? Samfund?
 12. Personkarakteristik? Hoved- og bipersoner? Statister? Alder? Udseende? Job?
  Væremåde? Holdninger? Selvopfattelse? Din opfattelse
  af personen? O.a.
 13. Følg hovedpersonen! Gør sådan: Find 5-25 steder hvor personen nævnes! (Måske står der NAVN, HAN, HUN eller JEG?!). Hvert sted skal du undersøge dette (skriv sidetal for hvert sted du undersøger!):

  • Hvor er personen?
  • Hvem er personen sammen med?
  • Hvad vil personen foretage sig om lidt?

  Lav et skema over oplysningerne!Vigtigt! Når du har lavet skemaet, skal du nedenunder vurdere skemaets indhold og skrive noget PERSPEKTIVERENDE, TOLKENDE og INTERESSANT om personen i forhold til de punkter, du har undersøgt.

 14. Fortællersynsvinkel? Jeg-fortæller? Alvidende fortæller?
 15. Hovedtema? Hvad er det vigtigste bogen handler om?)
 16. Sidetemaer? Hvad handler den også om?
 17. Sproglige virkemidler? Tillægsord? Metaforer? Ironi? Slang? O.a?)
 18. Hensigt? Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer
  repræsenterer positive værdier? Negative?
 19. Spænding? I en roman udløses spændingen lidt ad gangen, og meget ofte først til sidst. Gør rede for spændingen i denne roman og lav sidehenvisninger!
 20. Fortolkning/perspektivering? Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker sætter
  bogen i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt
  om emnet før? Hvad er din mening? (Brug evt. punkterne: 9 14 og 16!)
 21. Handlingslinje og spændingskurve!
 22. Vurdér den sproglige sværhedsgrad!

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt