Præsentationsteknik: 10 gode råd

Her får du retorikerens 10 gode råd til den effektive præsentation. Følg dem og brænd igennem med din næste præsentation.

Hvad vil du sige i din præsentation?

1) Kend dine modtagere, dit budskab og dig selv som afsender. Hvem siger hvad til hvem?

Det er vigtigt at have styr på kommunikationssituationen, før du planlægger din præsentation. Stil dig selv følgende spørgsmål, før du går i gang med at forberede din præsentation:

  • Hvorfor er det lige dig, der taler? Hvordan vil du gerne opfattes? Understøtter din afsenderrolle dit formål?
  • Kan du formulere dit budskab i en enkelt linje, så det kan forstås af dine venner?
  • Hvad vil du med tilhørerne? Hvad skal de gøre? Hvorfor er din præsentation relevant for dem?

Led efter argumenter utraditionelle steder!

2) Brug for eksempel tænkeskrivning eller overvej, om der findes spændende og gode argumenter i kategorier, du ikke før har tænkt på. Det kunne fx være økonomiske, sundhedsmæssige og tidsmæssige kategorier.

I hvilken rækkefølge skal du vise din præsentation?

3) Sig, hvad du vil sige, sig det, sig, hvad du lige har sagt.
Fortæl dit hovedbudskab i indledningen, fremlæg indholdet, og opsummér med dit hovedbudskab til sidst. Gentagelsen af hovedpointen gør din præsentation nemmere at forstå og huske.

Fokusér din præsentation!

4) Man skyder ikke elefanter med spredehagl. Hav ét hovedbudskab og ét hovedargument, så rammer du mere præcist.

Hvordan skal det siges i præsentationen?

5) Husk at appellere til både fornuft og følelse.

Vi glemmer tit, at følelser har lige så stor betydning for menneskers beslutninger som hårde tal og statistikker. Tænk på hvilke følelser, der i forvejen er i situationen, og vær ikke bange for at adressere dem.

Brug eksempler og historier i din præsentation!

6) Et nærværende, relevant og konkret eksempel har ofte større argumentationsværdi end tørre tal. Fortæl en historie i levende og detaljerigt sprog, der taler til sanserne. Det gør din præsentation mere nærværende, og den bliver nemmere at huske og forstå.

Husk at bruge claptraps i præsentationen!

7) Du kan få folk til at reagere på dine budskaber med simple retoriske virkemidler ved at bruge modsætninger og/eller lave tredelinger. Brug især gerne claptraps som afslutning på din præsentation eller et af dine emner. På den måde får du nemmere publikum med dig.

Et eksempel på en modsætning som claptrap er fx den sætning Bush brugte i terrorkrigen:

  • Either you’re with us – or you’re against us.
  • Eller et eksempel på en tredeling er fx en sætning Obama brugte om USA: There is not a liberal America – There is not a conservative America – There is the United States of America.

Hvordan husker du præsentationen?

8) Overvej, om du skal bruge stikord eller fuldt udskrevet manuskript.

Når du bruger fuldt manuskript, er du meget låst i forhold til at bruge stikord. Bruger du manuskript så husk at øve det så meget, at du kan have øjenkontakt med dit publikum. Kig kun sjældent i manuskriptet. Jo mere fri du er i din præsentation, jo mere velforberedt, engageret og reel vil du fremstå for dine tilhørere.

Hvordan fremfører du præsentationen?

9) Vær åben i dit kropssprog.

Hvis du har dine hænder i lommen, holder dem samlet på ryggen eller over kors, låser du din gestik. Det gør dig ikke mere rolig, tværtimod flytter det bevægelsen ud i resten af kroppen og fjerner fokus fra din præsentation. Tag hænderne op af lommen, vær kropslig parat og udvis opmærksomhed og engagement.

Fremprovoker ikke unaturligt kropssprog!

10) Mennesker er gode til at afkode, hvornår kropssprog ikke er naturligt. Så vær hellere bevidst om, hvordan dit kropssprog er ved fx at optage en præsentation på video. Nedton de mindre velfungerende bevægelser og fokusér på de gode elementer.

Følg disse 10 gode råd fra Rhetorica om præsentationsteknik. Og husk også det vigtigste råd: Forbered dig grundigt – der er ingen hurtige genveje til den optimale præsentation.

Kilde: rhetorica.dk/retorik-tips/praesentationsteknik-10-gode-raad/.

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2023 | Kontakt