Præsentationsteknik: Godt begyndt er halvt fuldendt

Kom godt fra start - tip til præsentationsteknik

Vi dømmer andre mennesker hurtigere, end vi lige tror – nogle forskere mener endda, vi gør det inden for blot få sekunder. Og dette førstehåndsindtryk danner rammen om, hvordan vi fremover vil opfatte personen.

Derfor er en god begyndelse vigtig og har en afgørende betydning for, hvordan dine tilhørere opfatter dig og din præsentation. Hvis folk ikke fatter en umiddelbar interesse for det, du har at sige, holder de op med at lytte. Det er derfor vigtigt at gøre emnet relevant for tilhørerne og forklare, hvorfor de skal lytte.

En god indledning fanger dit publikums opmærksomhed, etablerer din troværdighed og introducerer dit emne. Herunder får du nogle eksempler på, hvordan du gør din indledning vedkommende og fanger dit publikum.

Start med …

Budskabet:

Det kan være en god ide at starte med budskabet – dit overordnede argument. Det hjælper dit publikum til at forstå, hvorfor de lytter til dig, og gør det nemmere for dem at huske dit budskab, når du er færdig. Men vær opmærksom på, at dit budskab ikke bliver for langt eller for kompliceret. Hvis det gør det, så bliver det meget let kedeligt.

Et citat:

Et citat kan sætte tonen ved enten at modsætte sig eller underbygge dit budskab. Hvis citatet understøtter det, du siger, kan der skabes sponsorship-effekt. Hvilket vil sige, at du låner noget troværdighed fra den, du citerer. Citater skal dog bruges med omhu og skal bestemt ikke bruges, med mindre de refererer til talen på en sigende måde. Så tag ikke citatet med for citatets skyld.

Et spørgsmål:

Et spørgsmål kan være en effektiv måde at lede din læsers tanker ind på emnet. Et spørgsmål kan, modsat en påstand, udvise en forståelse for eventuelle modstående synspunkter, som dit publikum kan have, eller som du vil gendrive senere i oplægget. Fx er spørgsmålet: Bør atomkraft være en del af en CO2-fattig energiforsyning? mere imødekommende end Atomkraft bør være en del af en CO2-fattig energiforsyning. Ligesom med citatet er det vigtigt, at spørgsmålet passer til emnet. Og det er vigtigt, at din præsentation svarer på spørgsmålet – mere eller mindre eksplicit.

Et eksempel:

Et publikum er mere interesseret i rigtige situationer, der omhandler rigtige mennesker, end abstrakte begreber. Et enkelt eksempel kan være stærkere end mange velbegrundede argumenter, fordi det taler til følelserne hos publikum, rejser forståelse og gør, at publikum lever sig ind i emnet.

Anekdoter bør indeholde specifikke detaljer – billeder vi kan relatere til. Et velvalgt eksempel kan være en god måde at forberede dit publikum på dit budskab. Så ved kontroversielle emner eller budskaber kan en anekdote være en god start.

Kilde: rhetorica.dk/retorik-tips/en-god-begyndelse/.

Til toppen

Glossary

Eksplicit

betyder 'direkte' eller 'åbenlyst' - i modsætning til implicit, der betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået'.

Kontroversiel

Begrebet kontrovers kommer af ordene kontra, der betyder 'imod' og vertere, der betyder 'vende'. Noget opfattes som kontroversielt, når det er vendt imod, i strid med, adskiller sig fra, er i uoverensstemmelse med det, der ellers er normen og dermed almindeligt accepteret. At have et kontroversielt standpunkt er at synes noget andet end de fleste andre. At gøre noget kontroversielt er at handle på en måde, som de fleste andre ikke ville gøre.

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2023 | Kontakt