Spontantale-modellen

Spontantale-modellen – klar på 5 minutter

Brug modellen til de taler og oplæg, hvor du kun har kort tid til at forberede dig. Modellen hjælper dig hurtigt videre trin for trin og får dig til at tænke sammenhængende, så du får en rød tråd i dit oplæg.

Find en titel

Find en titel til dit oplæg. Tag udgangspunkt i et spørgsmål, som du kan besvare, så har du noget, der kan guide dig selv igennem resten af modellen. Tag gerne fat i noget, der er sat på spidsen: Hvorfor går det supergodt? eller Hvorfor er det helt til rotterne lige nu?

Find tre argumenter

Oplist de tre første argumenter, som svarer på spørgsmålet, du har som titel. Hvorfor går det supergodt? – Fordi vi 1) arbejder godt sammen, 2) har fået hyret nye kræfter ind, og 3) vi har en super organisation i ryggen. Gør bindingen til dit overordnede spørgsmål klart, så lytterne er klar over, at du holder dig på sporet.

Find tre eksempler

Find et eksempel, der illustrerer hvert af dine argumenter. Det behøver ikke være fancy. Tag udgangspunkt i bare at fortælle, hvordan det går, ud fra nogle konkrete eksempler og oplevelser fra hverdagen.

Find modargumenter, udfordringer og perspektiver

Fortæl, hvad der er problemer med, hvad I tumler med, eller hvad der skal ske som næste skridt. Der behøver ikke nødvendigvis være en mere kompliceret forklaring end: Det kigger vi på/Det arbejder vi med lige nu/Det dykker vi ned i næste uge.

Opsummér og afslut

Opsummér dine tre pointer igen i afslutningen/konklusionen, så hovedpointen står klart: Så afsluttende: Det går supergodt, fordi 1, 2 og 3.

***

Når du får brug for det, så print pdf om spontantale-modellen, læs de 5 trin og udfyld dispositionen.

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2023 | Kontakt