Ordvalg

De ord, en forfatter vælger at bruge, er med til at give læseren et bestemt indtryk af teksten.

Følgende faglige begreber er gode at kende og kunne anvende, når du skal udføre en sproglig analyse, en karakteristik af ordvalget i en tekst:

 1. Denotation: En denotation er et neutralt substantiv (navneord). Følgende substantiver beskriver det samme dyr: Hest, øg, krikke og ganger fortæller os med forskellige ord, hvad det handler om. Ordet 'hest' beskriver det neutralt. 'Øg og krikke' er negativt farvede, mens 'ganger' er positivt farvet. 'Hest' er altså en denotation. De 3 andre ord er konnotationer.
 2. Konnotation: Konnotationer er substantiver, der positivt eller negativt farver substantivets betydning. 'Ganger' er positivt ladet, mens 'øg og krikke' er negativt ladede. Alle er konnotationer i modsætning til ordet 'hest', der er neutralt og kaldes en denotation.
 3. Nul-ord: Nul-ord er neutrale adjektiver (tillægsord), der ikke farver substantivet negativt eller positivt. Eksempel: Almindelig, net, normal.
 4. Minus-ord: Minus-ord er adjektiver, der giver en negativ beskrivelse af substantiver. Eksempel: Hæslig, led, rædsom, ulækker.
 5. Plus-ord: Plus-ord er adjektiver, der giver en positiv beskrivelse af et substantiv. Eksempler: Køn, sød, klog, flittig. En sød pige.
 6. Ordsfære: Til ethvert emne hører et særligt ordforråd, som kaldes ordsfære (også kaldet betydningsområde). Eksempel: Når emnet er astronomi, bruges der ord som sol, måne, stjerne, galakse, lysår, sort hul, planet ...

  En forfatter 'låner' somme tider ord fra et andet område end det, der er normalt for det emne, han skriver om. Eksempel: I sportsjournalistik bruges ofte ord, man ellers bruger i krigssfæren.

 7. Fast vending: En fast vending udtrykker en situation som et billede. Eksempel: Have mange jern i ilden (= have travlt). Træde i spinaten (= begå en fejl). Hænge med næbbet (= være ked af det). Male byen rød (= more sig).
 8. Kliché: En metaforisk talemåde, der har været brugt så tit, at den er blevet 'slidt' og har mistet sit indhold. Eksempel: Man må krybe, før man kan gå. Tale er sølv, tavshed er guld.
 9. Slang: Slang bruges i stedet for et normalt udtryk for at 'farve' sproget i større eller mindre grad og give det en særlig tone.

  Slang giver tilhøreren/læseren en overraskende oplevelse, som han reagerer på med et grin eller med forargelse. Brug af slang gør en samtale mere uhøjtidelig og afslappet, somme tider plat og sjofel. Eksempel: Penge kan betegnes som bananer, bønner, granater, gysser, janter, klejner, knapper, kugler, moneter, skejser, slanter, spir, stakater osv.

 10. Argot: Argot er ord/udtryk, som kun kendes og bruges i en snæver kreds. Det er bestemte fagområders 'uofficielle fagsprog', altså 'ukorrekte og farvede' ord/udtryk for specielle faglige forhold og redskaber.
 11. Jargon: Jargon er ord/udtryk, som kendes og bruges i en relativt afgrænset gruppe, altså en slags gruppesprog i en familie eller i en bestemt skoleklasse.

⇒ Sprog, Gruppesprog, ⇒ Etymologi.

Ordforklaringer

Kliché

En kliché (også kaldet 'død metafor' eller 'sproglig stereotyp') er et billedsprogligt udtryk, der er blevet brugt så ofte, at den har mistet den særlige overraskende og betydningsudvidende effekt, der ellers ofte kendetegner troper.

Et par eksempler: 'Hun fik ørerne i maskinen, fordi hun havde pjækket'. 'Læreren har givet grønt lys for, at vi venter med at aflevere til på torsdag'.

dansksiderne.dk | © Forlaget Dansksiden.dk og forfatterne 2017 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt