Dansksiderne

Dansksiderne.dk er en hjemmeside, der indeholder danskfaglige læretekster og opgaver, som dansklærere på gymnasiale uddannelser rundt omkring i landet bidrager med.

Dansksiderne.dks indhold

dansksiderne.dk findes der materiale om:

- Sprog: grammatik, stilistik, argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse.

- Litteratur: tekstanalyse, litteraturhistoriske perioder og lidt om litterære metoder.

- Medier: informations- og opinionstekster, dokumentarfilm og visuelle udtryksformer og fiktionsfilm.

- Under en selvstændig menu findes artikler om forskellige genrer.

På siderne om mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed vejledes eleverne/kursisterne i, hvordan man kan udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst.

Koncept

Idéen med dansksiderne.dk er at give elever og lærere:

1. adgang til danskfaglige læretekster (skriftlige tekster og videoer), som handler om de delemner, som elever/kursister ifølge bekendtgørelsen for Dansk A skal beskæftige sig med.
2. mulighed for at vælge mellem forskellige læreres læretekster om samme delemne.
3.
adgang til læretekster om specifikke emner, der måske ikke skrives om i så mange lærebøger.

Har du set

. . . Publikationen Begreber i dansk af Grete Heuser og Jesper Lunde fra 2006. Den indeholder flere analysemodeller med direkte link til undefinedet danskfagligt leksikon. Velegnet til introducerende tekstanalyseforløb på gymnasiale uddannelsers første del.
. . . Kompendiet om digital eksamen i dansk på hf. Det er udarbejdet af lærere på VUC & hf Nordjylland, Aalborgafdelingen.
. . . Retorisk argumentationslære i dansk. En artikel af Arvid Klein Gregersen fra 2011. Forfatteren prøver at finde andre veje ind i argumentationsanalysen, fordi hans erfaring er, at mange elever har svært at håndtere Toulmins model.
. . . Sproglig værktøjskasse. En grundig og kompetent artikel af Niels Kristian Holm om stilistiske virkemidler i det danske sprog.
. . . Det moderne gennembrud. En undervisningsvideo af Søren Vrist Christensen.
. . . Minimalismen - en opdateret artikel af redaktøren for dansksiderne.dk.

Bidrag, kommentarer eller fejl?

Vil du bidrage med materiale, har du kommentarer til eller finder du fejl i sidens indhold, døde links mv. - så tag endelig kontakt.

Helt gratis

Dansksiderne.dk er frit tilgængelig. Almindelige regler for ophavsret i forbindelse med undervisning gælder naturligvis. Læs mere her: http://kopitilundervisning.dk/.

dansksiderne.dk | © Forlaget Dansksiden.dk og forfatterne 2017 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt