Dansksiderne

Dansksiderne.dk er en hjemmeside, der indeholder danskfaglige læretekster og opgaver, som dansklærere på gymnasiale uddannelser rundt omkring i landet bidrager med.

Dansksiderne.dks indhold

dansksiderne.dk findes der materiale om:

- Sprog: grammatik, stilistik, argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse.

- Litteratur: tekstanalyse, litteraturhistoriske perioder og lidt om litterære metoder.

- Medier: informations- og opinionstekster, dokumentarfilm og visuelle udtryksformer og fiktionsfilm.

- Under en selvstændig menu findes artikler om forskellige genrer.

På siderne om mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed vejledes eleverne/kursisterne i, hvordan man kan udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst.

Koncept

Idéen med dansksiderne.dk er at give elever og lærere:

1. adgang til danskfaglige læretekster (skriftlige tekster og videoer), som handler om de delemner, som elever/kursister ifølge bekendtgørelsen for Dansk A skal beskæftige sig med.
2. mulighed for at vælge mellem forskellige læreres læretekster om samme delemne.
3.
adgang til læretekster om specifikke emner, der måske ikke skrives om i så mange lærebøger.

Har du set

. . . Publikationen Begreber i dansk af Grete Heuser og Jesper Lunde fra 2006. Den indeholder flere analysemodeller med direkte link til et danskfagligt leksikon. Velegnet til introducerende tekstanalyseforløb på gymnasiale uddannelsers første del.
. . . Kompendiet om digital eksamen i dansk på hf. Det er udarbejdet af lærere på VUC & hf Nordjylland, Aalborgafdelingen.
. . . Retorisk argumentationslære i dansk. En artikel af Arvid Klein Gregersen fra 2011. Forfatteren prøver at finde andre veje ind i argumentationsanalysen, fordi hans erfaring er, at mange elever har svært at håndtere Toulmins model.
. . . Undervisningsvideo om nyhedskriterier. En kort video af dansksidernes redaktør fra 2016. Den er uden speak og handler om "De fem nyhedskriterier" og "Nærhedsmodellen".

Bidrag, kommentarer eller fejl?

Vil du bidrage med materiale, har du kommentarer til eller finder du fejl i sidens indhold, døde links mv. - så tag endelig kontakt.

Helt gratis

Dansksiderne.dk er frit tilgængelig. Almindelige regler for ophavsret i forbindelse med undervisning gælder naturligvis. Læs mere her: http://kopitilundervisning.dk/.

dansksiderne.dk - et digitalt læremiddel til faget dansk | ISBN 978-87-998642-0-1 © Jørn Ingemann Knudsen og forfatterne 2017 | Kontakt